Van onzichtbaar naar zichtbaar (dagschoonmaak)

4 februari 2022
Schoonmaakwerk wordt steeds vaker overdag, tussen 9 en 17 uur, uitgevoerd in plaats van tussen 17 en 9 uur. Daardoor verandert het takenpakket van de schoonmaker, schrijven de onderzoekers. “Taken zoals planten water geven, papier bijvullen in de kopieermachine en koffiemachine-onderhoud, komen vaker voor. Opdrachtgevers eisen daarbij ook vaker dat de medewerker aanspreekbaar is. Dit vraagt om andere competenties zoals taal- en sociale vaardigheden, digitale vaardigheden en taakintegratie.”

De trend zet nadrukkelijk door, zien de partners. “Dit vraagt om inzicht in ontwikkelvermogen van de medewerkers. Voor oudere doelgroepen met minder ontwikkelpotentieel kan deze ontwikkeling lastig zijn. Voor jonge instroom met ontwikkelpotentieel kan dit ook juist kansen bieden. Er valt te denken aan gericht doorstroom- en opleidingsbeleid. Het gebrekkig of niet beheersen van de taal en analfabetisme worden geïdentificeerd als hardnekkige problemen die deze ontwikkeling kunnen frustreren.”

Meer nieuws 

Highlights CAO 2022-2024

Highlights CAO 2022-2024

Op dit moment worden de teksten voor het nieuwe CAO-boekje gemaakt. Onderstaand in het kort alvast de belangrijkste wijzigingen. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar. Van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.

Lees meer